Staff

Dr. S. Gangu Naidu
Principal
M.V.Sc Ph.D.,
9440855867
principal[dot]ahpvennelavalasa[at]gmail[dot]com